Rakentamisen kiertotalousindikaattorit

Alla on listattu CIRCuIT-hankkeessa tunnistettuja rakentamisen kiertotalousindikaattoreita ja avattu niiden toteuttamiskelpoisuutta kaupunkitasolla. 

Tutustu indikaattoreihin:
 

Rakennus- ja purkujätteen määrä

Nykyinen tiedontuotanto mahdollistaa vain koko Suomen kattavan tilastoinnin. Kaupunkitasolla indikaattori voidaan tuottaa laskennallisesti esimerkiksi väestömäärään suhteutettuna. Tämä ei kuitenkaan mahdollista esimerkiksi toimenpiteiden seurantaa kaupunkitasolla. HSY tuottaa laskennallista tilastoa pääkaupunkiseudulla.

Rakennus- ja purkujätteen kierrätys (suhteessa kokonaismäärään)

Nykyinen tiedontuotanto mahdollistaa vain koko Suomen kattavan tilastoinnin. Kaupunkitasolla indikaattori voidaan tuottaa laskennallisesti esimerkiksi väestömäärään suhteutettuna. Tämä ei kuitenkaan mahdollista esimerkiksi toimenpiteiden seurantaa kaupunkitasolla. HSY tuottaa laskennallista tilastoa pääkaupunkiseudulla.

Rakennus ja purkujätteen uudelleenkäyttö (suhteessa kokonaismäärään)

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä, ei nykyisellään mahdollista laskea kaupunkitasolla. Ratkaistava, olisiko esimerkiksi arvo parempi mittayksikkö kuin paino.

Kierrätettyjen rakennusmateriaalien ja uudelleenkäytettyjen rakennusosien osuus uudisrakentamisessa käytetyistä materiaaleista

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä, ei nykyisellään mahdollista laskea kaupunkitasolla. Tällä hetkellä ei kerätä tietoa siitä, kuinka suuri osuus rakennusmateriaaleista on kierrätettyjä tai uudelleenkäytettyjä.

Nykyisen rakennuskannan rakennusosien uudelleenkäyttöpotentiaali ja materiaalien kierrätyspotentiaali

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä, ei nykyisellään mahdollista laskea kaupunkitasolla. Indikaattori on karkealla tasolla tuotettavissa laskemalla nykyiseen rakennuskantaan sitoutuneet rakennusosat / materiaalit ja tekemällä oletuksia näiden uudelleenkäytettävyydestä / kierrätettävyydestä.

Purettujen rakennusten keskimääräinen ikä

Indikaattori on tuotettavissa ainakin joissain suomalaisissa kaupungeissa.

Purkuaste, eli purkamisen määrä suhteessa nykyiseen rakennuskannan määrään

Indikaattori on tuotettavissa ainakin joissain suomalaisissa kaupungeissa.

Korjaus ja muutostyöt suhteessa uudisrakentamiseen

Indikaattori on soveltaen tuotettavissa ainakin joissain suomalaisissa kaupungeissa.

Rakennuskannan keskimääräinen ikä

Indikaattori on tuotettavissa ainakin joissain suomalaisissa kaupungeissa, myös rakennusluokittain.

Tilojen käyttöaste kaupungissa

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä, ei nykyisellään mahdollista laskea kaupunkitasolla. Mahdollisesti laskettavissa kaupunkiorganisaation omissa kiinteistöissä.

Rakennuskannan muunneltavuus / muuntomahdollisuudet

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä ja muunneltavuuden kriteeristöä. Ei nykyisellään tuotettavissa kaupunkitasolla.

Rakennuskannan vanhentuneisuus

Edellyttäisi tiedonkeruun kehittämistä ja menetelmää vanhentuneisuuden tason määrittämiseen. Tällä hetkellä ei tuoteta tilastotietoa rakennuskannan vanhentuneisuuden tasosta.

Joustavuus uudisrakentamisessa

Edellyttää rakennusten joustavuuden mittaamiseen soveltuvan menetelmän kehittämistä. Tällä hetkellä ei tuoteta (tilasto)tietoa rakennusten joustavuuteen vaikuttavista ominaisuuksista.

Uudisrakennukset, joissa on huomioitu kiertotalouden periaatteita / kiertotalouskriteereitä

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä, ei nykyisellään mahdollista määrittää kaupunkitasolla. Tällä hetkellä ei kerätä tietoa kiertotalouden toteutumisesta rakentamisessa.

Uudiskohteiden keskimääräinen muuntelukyky kaupungissa

Edellyttää tiedontuotannon kehittämistä ja tavoitellun muuntelun tason määrittämistä. Ei nykyisellään mahdollista toteuttaa kaupunkitasolla.

Uudisrakennusten rakennusmateriaalien kierrätys- ja rakennusosien uudelleenkäyttöpotentiaali

Edellyttäisi uudelleenkäyttöpotentiaalin pisteytysjärjestelmän luomista rakennusmateriaaleille. Tällä hetkellä tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla.

Julkaistu 23.4.2022 klo 12.56, päivitetty 23.4.2022 klo 13.07

  • Tulosta sivu