Circwaste-edelläkävijäkunnat taklaamassa jätteen syntyä

Uutinen 1.9.2020 klo 16.26
© Freepik

Suomen ympäristökeskus valitsi vuonna 2017 kymmenen kiertotalouden edelläkävijäkuntaa: Ii, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Porvoo, Riihimäki, Rovaniemi, Turku ja Vantaa. Tavoitteena on ollut viedä materiaalitehokkuutta ja kierrätystä konkreettisesti ja kunnianhimoisesti näissä kunnissa eteenpäin.

Koronasta johtuen kunnat kokoontuivat virtuaalisesti vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia. Päivän teemana oli jätteen synnyn ehkäisy, josta kuultiin myös ajankohtainen katsaus Ruotsista. Karin Sundin Stockholm vatten och avfallista esitteli paikallisten jätehuoltolaitosten toimintaa. Laitoksessa pyritään järjestelmällisesti erittelemään asemalle päätyneistä jätteistä uudelleenkäyttöön sopivat materiaalit ja tuotteet.

Stockholm vatten och avfall hakee aktiivisesti uusia yhteistyökumppaneita, joiden kautta voidan edistää materiaalien päätymistä uudelleenkäyttöön.He seuraavat myös aktiivisesti, että tuotteet päätyvät aidosti uudelleenkäyttöön.

Ruotsissa jäteasemille päätyvien materiaalien uudelleenkäyttöosuus on noin kolme prosenttia, mutta uudelleenkäyttöön erikoistuneella keskustan asemalla uudelleenkäyttöaste on jopa 20 prosenttia. Materiaalien päätymistä uudelleenkäyttöön edistetään muun muassa väliaikaisten pop-up -jakoasemien kautta. Tulevaisuudessa asemille on tulossa myös virtuaalisovellus, jonka kautta kiinnostuneet tahot näkevät reaaliaikaisen tilanteen tarjolla olevista materiaaleista ja tuotteista. Sovellusta testataan aluksi pilottikokeiluna, jonka uskotaan antavan vauhtia materiaalien yhä laajemmalle uudelleenkäytölle.

Edelläkävijäkunnissa tapahtuu

Ii

Iin kuntaan ollaan avaamassa uusi Circlab-demonstraatioympäristö, jossa keskitytään ravinteiden kierrätyksen ja tulevaisuuden teknologioiden kehittämiseen. Toimintaperiaatteena on, että ilmastopositiivisella T&K-työllä teollisuuden sivuvirroista voidaan kehittää kuluerän ja jätteen sijasta arvokaita tuotekomponentteja. Lisäksi kunnassa on testattu Wastebook-palvelualustaa sekä selvitetty alueellista kierrätysastetta ja ruokahävikin tilannetta.

Jyväskylä

Vuoden 2019 vuoden kiertotalouskunnassa Jyväskylässä tuotettu erilliskerätty yhdyskuntabiojäte hyödynnetään biokaasun valmistuksessa ja paikallisen biokaasuvalmistaja Mustankorkean biokaasun myyntimäärät ovat nousseet merkittävästi viime vuosien aikana. Lähes kaikki kerätty kotitalouksien ja kaupan biojäte ohjataan biokaasun tuotantoon. 

Kuopio

Kuopion Energian uusi kaukojäähdytyslaitos on aloittanut toimintansa kesäkuussa 2020. Laitos hyödyntää Kallaveden syvänteen kylmää vettä lähialueen kiinteistöjen viilentämiseen. Lisäksi kaupungin uusi ilmastopoliittinen ohjelma sisältää sektorikohtaiset päästövähennystavoitteet sekä esimerkkilaskelmat tavoitteiden saavuttamiseksi. Esimerkiksi kulutus ja materiaalikierrot -sektorin päästövähennystavoite on 38 000 tCO2-ekv. Kuopiossa on havaittu, että kierrätysastetta suurempi haaste on saada aikaan kulutustottumusten muutos, niin että jätteen määrä vähenisi. Kuopiossa on järjestetty paljon erilaisia koulukampanjoita ja asukkaita on innostettu mobiilisovelluksilla jätteen synnyn ehkäisyyn.

Lahti

Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021 Lahti käynnistää uuden biojätteiden erilliskeräyskokoilun. Kokeilulla halutaan löytää uudenlaisia ratkaisuja siihen, miten biojätteitä voitaisiin tulevaisuudessa tehokkaasti erilliskerätä pientaloasujilta. Lahdessa on aloittanut myös Vähähiilisen rakentamisen kehittämiskeskus, joka tarjoaa tuotekehitys- ja tutkimusalustan hiilineutraalin rakentamisen, kestävän kehityksen ja kiertotalouden innovaatioiden suunnittelemiseen ja testaamiseen. Tavoitteena on myös löytää uusia tapoja rakennusten kiertotalouteen tutkimalla ja toteuttamalla purkurakennusten rakennusosien ja materiaalien kierrättämistä paikan päällä tai lähialueella. Edellä mainittujen hankkeiden lisäksi Lahdessa on käynnissä paljon uusia pieniä asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten hankkeita jätteen synnyn ehkäisyyn liittyen.

Lappeenranta

Green Leaf -kisan finalistikunta Lappeenrantaan on valmistumassa ensimmäinen biokaasulaitos Kukkuroinmäkeen. Samoin Sammonlahden monitoimitalon hankesuunnittelu on käynnissä. Valmistuessaan talo palvelee Lappeenrannan kaupungin läntisen alueen varhaiskasvatusta, perusopetuksen yhtenäiskoulua, kirjastoa, nuorisotoimea, neuvolaa ja liikuntapalveluja. Suunnitteilla oleva monitoimitalo tarjoaa monia erilaisia mahdollisuuksia, ja tavoitteena on luoda rakennusprojektista kohde, jota kaupunki voi hyödyntää malliesimerkkinä. Kaupungissa on myös syksyllä käynnistymässä ylijäämämateriaalin innovatiivinen uusiokäyttöverstas kaupunkilaisten käyttöön. Innoverstaassa yritykset ja yhteisöt voivat lahjoittaa ylijäämämateriaaleja muun muassa koululaisten, yhteisöjen sekä muiden kaupunkilaisten hyödynnettäväksi jatkokäyttöön.

Porvoo

Porvoossa on käynnistymässä Kestävästi töihin -hanke, jonka tavoitteena on luoda alueen työntekijöiden hyvinvointia edistäviä liikkumiskäytäntöjä työpaikoille ja samalla vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen kärki on hyvinvoinnin edistämisessä. Hanke edesauttaa myös mukanaolevien yritysten vastuullista yrityskuvaa terveyshyötyjen kautta.

Riihimäki

Riihimäellä on toiminut jo vuodesta 1989 kierrätyskeskus, jonka toiminta on vuosien saatossa kasvanut ja laajentunut. Seuranta kertoo, että myytyjen tuotteiden määrät ovat kasvaneet nelinkertaiseksi vuodesta 2014 vuoteen 2019 mennessä. Riihimäen kaupungin työllisyyspalvelut pyörittää kierrätyskeskusta. Kierrätystavaraa kunnostetaan, puhdistetaan, pestään, silitetään ja myydään. Lisäksi kierrätyskeskus järjestää opastusta polkupyörien huoltoon ja kierrätykseen, työpajoja ja teemapäiviä sekä ympäristökasvatusta ja valistusta.

Rovaniemi

Rovaniemellä on käynnistynyt Vähähiilisyyden ja taloudellisesti kestävän kehityksen edistäminen Lapin matkailussa (VÄLKKY) -hanke. Hankkeen teemoina ovat matkailun ekologinen ja taloudellinen kestävyys pitkällä tähtäimellä, energiaratkaisut, kierrätys ja jätehuolto sekä vähähiilisyyden ja kestävyyden mittarit. Lisäksi Napapiirin kiertotalouspuisto -hankkeessa on lähdetty selvittämään alueelta löytyviä biomassoja, joista olisi kustannustehokasta tuottaa biokaasua. Selvitystä on laajennettu kattamaan myös Residuumin toiminta-alueen ulkopuolisia alueita naapurimaiden puolelle. Selvityksessä on tunnistettu potentiaalisena massana etenkin hevosenlanta, mutta selvitys jatkuu myös lietteiden ja kotitalouksien biojätteisiin.

Turku

Turun seudulle Paimioon avautuu vuonna 2021 ensimmäinen laajamittainen poistotekstiilien jalostuslaitos. Käynnistyessään laitos käsittelee kymmenen prosenttia koko Suomen poistotekstiileistä, ja vuonna 2023 laitos käsittelee kaikki suomen poistotekstiilit. Tekstiilikierrätysprosessin lopputuotteena syntyy kierrätyskuitua, josta voi tuottaa teollisuuden eri käyttökohteisiin esimerkiksi lankaa ja kangasta, rakennus- ja laivateollisuuden eristysmateriaaleja, akustiikkalevyjä, komposiitteja, non-woven- ja suodatinmateriaaleja sekä muita teknisiä tekstiilejä kuten geo-tekstiilejä.

Vantaa

Vantaan kaupungilla on käynnissä paljon aktiviteettia liittyen kiertotalouteen ja jätteen synnyn ehkäisyyn. Vantaan maa- ja kiviainesten hallinnan toimintaohjelma valmistui syksyllä 2019, minkä johdosta massakoordinaatiota ja uusiomateriaalien käyttöä on pilotoitu useissa kohteissa. Vuonna 2019 käynnistyneessä CIRCuIT-hankkeessa rakennusosia otetaan käyttöön ja lasketaan elinkaarimenetelmillä kustannuksia sekä kannattavuuksia. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on merkittävä työllistäjä, sillä pääkaupunkiseudulla toimii seitsemän kierrätysmyymälää, kaksi kierrätystavarataloa ja valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa. Kierrätyskeskuksesta voi ostaa myös takuuhuollettuja kodinkoneita, polkupyöriä sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteita.

Lisätietoa


  • Tulosta sivu