Gemensamt synsätt på hinder och lösningar hjälper cirkulära ekonomin bryta igenom

Nyhet 8.12.2020 kl. 0.00
© Freepik

Övergången till cirkulär ekonomi förutsätter att många nuvarande rutiner måste förnyas. I Circwaste-projektet utredes vilka kritiska faktorer experter möter när de befrämjar cirkulär ekonomi och återvinning.

Enligt en färsk intervjuundersökning har alla aktörer som främjar cirkulär ekonomi inte samma syn på vilka som är cirkulära ekonomins hinder och möjligheter. Förmedlarna, det vill säga aktörerna som förmedlar information, kunnande och till exempel tekniska lösningar, betonade systematiska tillvägagångssätt såsom nationell och regional politik, författningar och stöd samt omfattande samarbete mellan olika branscher.

Utvecklarna, det vill säga praktiska aktörer som till exempel företag som erbjuder cirkulära ekonomins tjänster och lösningar, fokuserade däremot mer på praktiska problem såsom kvaliteten på och tillgången till avfallsmaterial, förmånligheten av orörda råvaror eller flexibiliteten av nuvarande administrativa rutiner.

”Bristen på en gemensam syn på de viktigaste hindren och lösningarna kan försvaga förpliktelsen eller till och med leda till motstridiga åtgärder i främjandet av cirkulär ekonomi. Undersökningen betonar att för att besegra hinder måste man också inse hur olika hinder är sammankopplade”, påminner specialplanerare Hanna Salmenperä vid Finlands miljöcentral.

Avfallshanteringen borde ha en mångsidigare roll i cirkulära ekonomin

I den cirkulära ekonomin är avfallshanteringens uppgift att främja bevarandet av materialets värde under cirkulationsprocessen. Enligt resultaten kan detta främjas genom digitala avfallshanteringslösningar, öppna avfallsdata och ökad dialog och samarbete mellan de centrala aktörerna. Enligt de intervjuade borde avfallshanteringens lokala bestämmelser och termer förenhetligas.

Avfallshanteringsbranschen kunde ha en mångsidigare roll i cirkulära ekonomin, till exempel som leverantör av tjänster som förebygger uppkomsten och möjliggör återanvändningen av avfall eller inom processandet av avfallet för tillverkningsindustrins behov.

I undersökningen intervjuades 25 utvecklare eller förmedlare som är verksamma i Circwaste-delprojekt och som i sina projekt främjar förebyggandet av uppkomsten av avfall samt återvinning inom olika sektorer såsom byggande, kontroll över biodegraderbart avfall och sidoflöden, industriell verksamhet, strategisk planering och nätverkande samt kommunal avfallshantering. Dessa aktörer frågades om cirkulära ekonomins hinder och framgångsfaktorer som förekom i förverkligandet av projekten.

Läs mer

Mer information

  • Specialplanerare Hanna Salmenperä, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@syke.fi

  • Skriv ut sidan