Enhetliga förpackningsmarkeringar utvecklar kundupplevelsen inom livsmedelssektorn

Nyhet 21-07-2021 kl. 9.09
© AdobeStock

Projektet med en gemensam informationsmodell kommer att skapa ett gemensamt digitalt språk för livsmedelssektorn som kommer att få informationen att flöda sömlöst genom hela värdekedjan, hela vägen fram till konsumenterna. På så sätt vill den finländska livsmedelshandeln och livsmedelsindustrin skapa den mest konsumentdrivna livsmedelsvärdekedjan i världen.

"Det viktigaste är att samtidigt förbättra kundupplevelsen och kostnadseffektiviteten", säger Jenni Särkkä från GS1 Finland, som håller i projektet. GS1 är specialiserad på produktdatastandardisering, ett bra exempel på detta är den välkända EAN-streckkoden. Även i projektet för en gemensam informationsmodell överförs information på grundval av GS1-standarder. "De fungerar globalt, så den lösning vi har utvecklat kommer att hjälpa finländska livsmedelsoperatörer att bygga broar även för internationella nätverk."

Uppgifter om produktens ursprung och ansvarsfullhet på förpackningen

I den första fasen, som avslutades under våren, skapades en vägkarta för 2021–2025. Den nya informationsförmedlingsmetoden kommer att införas steg för steg. ”Nästa mål med delprojekten är att förbättra den digitala interaktionen mellan producenter och konsumenter”, säger Särkkä. Förpackningsmarkeringarna är ett konkret utvecklingsobjekt.

Identifikationsnycklarna enligt GS1-standarden kan användas för att lägga till mycket information på produkten som är av värde för livsmedelsproducenter, leverantörer, handlare och konsumenter. Det finns framför allt en önskan att förbättra informationsflödet på nätet. "För så många konsumenter har digital shopping blivit ett etablerat sätt så vi måste finna en lösning som gör det lätt att jämföra produkter i den ofantligt omfattande digitala världen.”

Digitala förpackningsmarkeringar kan ge konsumenterna information som produktansvar, ursprung, koldioxidavtryck och näringsvärden. Dessutom kan märkningen underlätta samspelet mellan konsumenter och producenter. "Konsumenten kan till exempel skanna produktkoden med sin telefon i butiken eller med sitt eget kylskåp och ge direkt feedback till livsmedelsproducenten."

Kontroll över svinnet med digitala förpackningsmärkningar

Det finns också en önskan att förbättra informationsflödet i hela livsmedelsvärdekedjan. Digitalt läsbar märkning på förpackningarna stöder saldohanteringen och därmed produktiviteten och minskningen av svinnet. ”Det uppstår svinn när rätt mängd produkter inte erhålls i rätt tid från produktion till leverantörer, handel och konsumenter”, säger Särkkä.

För närvarande försöker man minska svinnet i butikerna, till exempel genom att förse dem med röda prislappar. Enligt Särkkä skulle det vara effektivare att förbereda sig för efterfrågan proaktivt. Alla i livsmedelskedjan skulle då i förväg kunna se när det finns efterfrågan på olika produkter, när nästa sats kommer att vara klar och när den är slutsåld. "Ett effektivt informationsflöde skulle göra efterfrågeprognoserna mer exakta, det skulle alltid finnas tillräckligt med varor på hyllorna och bli mindre avfall."

Livsmedelssektorn utvecklas i samspel

Den första fasen av projektet för den gemensamma informationsmodellen sammanföll med pandemin och belyste vikten av snabba insatser och samarbete i livsmedelskedjan. "Det var fantastiskt att se hur hela värdekedjan gick ihop för att skapa förutsättningar för stora förändringar. Vi vill skapa framtiden tillsammans!"

Bättre service för konsumenterna och minskat matavfall kräver därför att industrin kan enas om många saker tillsammans. ”Aktörerna måste definiera vilken information de vill förmedla till konsumenterna utöver det som lagen kräver”, konstaterar Särkkä. "En gemensam kunskapsbas skapar en plattform där varje aktör kan bygga sina egna konkurrensfördelar i framtiden."

Mer om temat

Mer information

  • Utvecklingsdirektör Jenni Särkkä, GS1 Finland, jenni.sarkka@gs1.fi

  • Skriv ut sidan