Ett kompetenskluster för koldioxidneutralt byggande skapas i Lahtis

Nyhet 21-07-2021 kl. 9.32
Vid den framtida renoveringen av stadshuset i Lahtis kommer energieffektiviteten och koldioxidneutraliteten att beaktas. © Lahtis/Lassi Häkkinen

Lahtis, som valdes till årets europeiska miljöhuvudstad, har åtagit sig att uppnå koldioxidneutralitet senast 2025. Lahtis, en pionjär inom Circwaste-projektets cirkulära ekonomi, ligger i framkant när det gäller miljö- och klimatansvar inom många sektorer. Förra året märkte man dock att en aspekt förbisetts.

"Markanvändning och byggande är en liten källa till koldioxidutsläpp jämfört med energilösningar, men byggnader bidrar till att avgöra hur mycket energi som förbrukas", säger Juhani Pirinen, projektledare för Lahtis kolneutrala byggnadsutvecklingscenter och pappa till idén. "Vi behöver nya idéer för att främja miljövänligt byggande ända från planläggningen."

Lahtis stad stöder det nya utvecklingscentrets verksamhet på ett mycket konkret sätt. "Stadens framtida planerings- och byggprojekt kommer att fungera som pilotprojekt för olika lösningar", säger Pirinen. I utvecklingscentret ingår även Byggindustrin RT ry, samt lokala företag, utvecklare och läroanstalter. ”I forsknings- och utvecklingsprojekten ligger ledningsansvaret för LAB-yrkeshögskolan, universitetet LUT och Helsingfors universitet.”

Projekten utvecklar praxis inom byggbranschen

Centret för utveckling av kolneutralt byggande fokuserar på globala megatrender: produktion av förnybar energi, minimering av energianvändningen, återvinning av rivningsmaterial och användning av organiska material som kolsänkor i byggnader. Även i Lahtis vill man utveckla träbyggandet.

"I Päijänne-Tavastland har vi cirka 150 företag inom träindustrin, och därmed alla möjligheter att lära oss att bygga hållbara träbyggnader som innehåller mycket kol. Dessutom måste det vara möjligt att riva träbyggnader så att materialen kan återanvändas, inte bara brännas", betonar Pirinen.

Ett av de utvecklingsprojekt som finansieras av miljöministeriet är att skapa nya riktlinjer för de som bygger höghus av trä. "Vi vill utveckla verksamhetsmetoderna i sektorn så att byggherrarna inte med sina planer begränsar alternativen för trähöghusen för mycket. Leverantörerna av trävaror måste kunna erbjuda sina egna lösningar på projekt. "

Ett annat av de nyligen lanserade utvecklingsprojekten är Ilmastoviisas taloyhtiö (”Klimatsmart husbolag”). "Vi vägleder bostadsbolagen till att utveckla koldioxidneutralitet i sin verksamhet", säger Pirinen. Finansiering har också begärts för ett forskningsprojekt om omvandling av ett oljeuppvärmt radhus till att använda förnybar energi. "Kolneutralitet kräver platsspecifika hybridlösningar, så vi kommer att ta reda på hur radhusen kan förbättra sin värmeisolering, återvinna spillvärme, använda förnybar energi och lagra den i batterier och vätgas."

Ansvarsfulla rivningsprojekt är en del av koldioxidsnålt byggande

Centret vill också främja koldioxidsnålt byggande genom ansvarsfull rivning av byggnader och cirkulering av byggnadsmaterial. "Vi startar forskning som syftar till att utveckla ett fungerande ekosystem i Lahtis, vilket kommer att hjälpa oss att återföra till exempel riven betong, tegel och mineralull till den byggda miljön."

Ett av de största hindren är avfallsstämpeln på de material som ska demonteras. ”Direktiven om produktgodkännande gör det svårt att återvinna rivningsmaterial som byggnadsmaterial, även om rivningsbetong till exempel omedelbart separeras i rent och smutsigt. För att främja en cirkulär ekonomi inom byggsektorn krävs därför en förändring av lagstiftning och praxis. "

Centret för utveckling av koldioxidneutrala byggnader i Lahtis vill skapa en nationell databas för koldioxidneutrala byggnader och ett kompetenscentrum. "Samtidigt som vi minskar stadens koldioxidutsläpp och skapar livskraft i Päijänne-Tavastland utvecklar vi finländarnas tekniska kunnande, utrustning och produkter. Nu finns ett behov av finländsk expertis över hela världen.”

Mer om temat


  • Skriv ut sidan