Nästan tyst och utsläppsfritt med biogasbussar

Nyhet 4.12.2019 kl. 12.44
Biogasbuss. © Jyväskylä stad

Inom lokaltrafiken i Jyväskylänejden har man sedan februari kunnat åka miljövänligt med en biogasbuss med låga utsläpp. 

I dagsläget trafikerar fyra gasbilar på linjerna 5 och 5K mellan centrum, Ylistönmäki, Viitaniemi, Kortepohja och Mattilanniemi och betjänar särskilt studerande vid universitetet, yrkeshögskolan och yrkesläroanstalterna. 

Målet är en kolneutral kollektivtrafik 

Kollektivtrafikavdelningen i Jyväskylänejden godkände för cirka ett år sedan för första gången en upphandling av kollektivtrafik där man som ett initiativ för resurssmarthet och klimatmålen utgångsmässigt förutsatte biogasdrivna fordon. De upphandlade linjerna 5 och 5K är de minsta av avtalsområdena och de används på försök för att skaffa användnings- och användarerfarenheter. Målet är att göra kollektivtrafiken inom Jyväskylänejden kolneutral. 

Jyväskylä är pionjär 

I Finland finns det rätt få gasbussar inom kollektivtrafiken – i dagsläget endast i Vasa, Helsingfors och Villmanstrand. Planer är på gång i en del andra städer. 

För passagerarna känns biogasbilar annorlunda främst på grund av att de är tystare. Passagerarna kan även vara nöjda med att det uppstår betydligt mindre utsläpp jämfört med dieselbussar. De nya biogasbussarna har även bättre och modernare utrustning jämfört med tidigare och har låga golv och inforutor. 

Biogasbussarnas skattefria priser är cirka 20 000 euro mer än för vanliga dieselbussar. Det kostar ungefär lika mycket att använda en gasbil som en dieseldriven bil, men fördelarna ligger i bussens låga utsläpp och bland annat i att bilens motor hålls renare än på en dieselbuss. 

Bussarna drivs med bioavfall 

Biogasbussarna tankas i regel vid Mustankorkea Oy:s biogastankstation som öppnades på gården till Citymarket i Seppälä i somras. Gasen hämtas till tankstationen i containrar från andra ändan av staden, från Mustankorkeas biogasanläggning där man producerar lokalt bränsle av bioavfallet från invånarna i Jyväskylätrakten. Även mäsken som blir kvar vid tillverkningen av biogasen utnyttjas vid Mustankorkea för produktion av mylla, vilket gör att man kan föra tillbaka bioavfallets värdefulla näring ut i naturen. 

”Biogasen är ett utmärkt exempel på cirkulär ekonomi som även skapar arbete och inkomster för invånarna i vårt område. Bioavfallet är en värdefull råvara i vårt område som noggrant borde samlas in. Bara alla skulle komma ihåg att sätta sina potatisskal och kaffesumpar i bioavfallskärlet och inte slänga dem som blandat avfall”, uppmuntrar Pirkko Melville, forsknings- och utvecklingschef vid Jyväskylä stad. 

Mer information 

Forsknings- och utvecklingschef Pirkko Melville, Jyväskylä stad, fornamn.efternamn@jkl.fi, tfn 014 266 1593