Peittoo återvinningspark – testmiljö för produktifiering av industrins sidoflöden

Peittoo återvinningspark © Prizztech Oy

Björneborgs stad och livsmedelsföretaget Prizztech Oy från Satakunta kartlägger outnyttjade sidoflöden från industrin och byggbranschen i Satakuntaregionen samt söker återvinningsobjekt för dessa. Projektet fokuserar särskilt på testning som kan genomföras i Peittoo återvinningspark i Björneborg.

Peittoo återvinningspark bildar en omfattande knytpunkt för materialflöden där man hanterar, lagrar och återvinner avfall. Dessutom produceras där återvunna råämnen och förnybar energi. Målet är att med hjälp av olika praktiska försök minska mängden avfall och skapa nya möjligheter till affärsverksamhet.

Magnetavfall driver nya motorer

Inom projektet genomförs ett industriellt försök relaterat till återvinning av magnetavfall och metoder för avskiljning av magneter. Målet är att man i fortsättningen ska kunna utnyttja området i Peittoo som mellanlagrings- och hanteringsområde för magnetmaterial.

Magneter i metallavfall innehåller värdefulla jordmetaller. Materialet från förbrukade magneter skulle kunna ersätta de jungfruliga råämnena som importeras till Europa. Råämnena i magneter som demonterats från motorer, som tagits ur bruk, kan återvinnas till exempel till magneter i elbilsmotorer och vindturbiner. På det här sättet sparar man naturresurser.

Gjuteriindustrins biprodukter till markbyggande

I Peittoo byggs två testfält, med vars hjälp man även testar om biprodukter från gjuteriindustrin är lämpliga för användning i markbyggande. Inom projektet utreds om jungfruliga stenmaterial kan ersättas med en blandning av gjuterisand och andra återvunna material. Målet är att blandmaterialet ska kunna användas i motsvarande objekt också på andra ställen.

Projektet genomförs av Björneborgs stad och livsmedelsföretaget Prizztech Oy.

Tidtabell

  • 11/2016–12/2020

Mer information

  • Projektchef Tuula Raukola, fornamn.efternamn@prizz.fi
  • Prizztech Oy

Läs mera

Publicerad 24.1.2020 kl. 16.09, uppdaterad 21.12.2020 kl. 16.12

  • Skriv ut sidan