Gå till innehållet

Aktuellt

img
Nätverksarbete påskyndar utvecklingen av en cirkulär ekonomi – paneuropeisk studie publicerad 24-05-2022
Huvudstadsregionens återvinningscentral avser att som en del av projektet Circwaste inrätta ett nationellt nätverk av återanvändningsaktörer och på så vis dirigera Finland mot cirkulär ekonomi.
Läs mer
img
Ny avfallsplan vägleder oss att tillsammans bygga upp en cirkulär ekonomi 24-11-2021
Syftet med Circwaste-projektet är att främja genomförandet av en nationell avfallsplan och att främja målen för en cirkulär ekonomi. Projektet har nu arbetat mot dessa mål i mer än fem år, och det återstår fortfarande två år.
Läs mer
img
Vi behöver alla stöd i övergången till en hållbar delningsekonomi 21-07-2021
Övergången från privat ägande till delningsekonomi kräver en stor förändring av både affärslogiken och människornas konsumtionsmönster. En hållbar övergång kräver därför stöd och omstrukturering av gamla strukturer.
Läs mer
Kiertotalouden edelläkävijäkunnat kuvake
Framsteg i föregångarkommuner inom cirkulär ekonomi 28-04-2021
Företrädare för tio kommuner delade med sig av resultat från arbetet med och erfarenheter av cirkulär ekonomi på mötet, som äger rum en gång per halvår. Dessutom tog man del av och diskuterade strategiprogramförslaget för cirkulär ekonomi.
Läs mer
Mera nyheter

En uppvisning av kunskap för cirkulär ekonomi - kolla in delprojekten!

I projektet CIRCWASTE genomförs närmare 20 pilotprojekt, som producerar konkreta resultat. Projekten är koncentrerad till Norra Karelen, Mellersta Finland, Södra Karelen och Sydvästra Finland.

Kopiera och återvinn goda idéer
Vi tar ett materialkliv tillsammans
Vi öppnar kompetensens skyltfönster
Vi gör Finland etta på cirkulär ekonomi

Goda nyheter från Finland

img
Över 70 000 kilo naturresurser sparades på återanvändning av möbler på en skola i Lahtis 07-03-2022
Cirkulär ekonomi är en del av Lahtis stads strategi och upphandlingsprogram. År 2020 ingick staden ett ramavtal med tre leverantörer av återvunna möbler: OffiStore, Martela och Pa-Ri Materia. Samtidigt finns ett ramavtal för nya möbler.
Läs mer
img
Att återvinna avfall gjordes till ett spel i Kangas i Jyväskylä 21-07-2021
I februari genomfördes ett experiment inom ett av delprojekten i Circwaste i Jyväskyläs Kangasområde, där deltagarnas avfallsbeteende övervakades och påverkades genom spelifiering.
Läs mer
img
På den automatiska stationen i Libelits betalar du bara för det du lämnar kvar 21-07-2021
Syftet med den automatiserade stationen är att underlätta hanteringen av kundernas avfall och att öka antalet tjänster som tillgodoser konsumenternas behov på ett mer mångsidigt sätt, utan att begränsa användningstiden.
Läs mer
img
Ett kompetenskluster för koldioxidneutralt byggande skapas i Lahtis 21-07-2021
Centret för utveckling av kolneutralt byggande fokuserar på globala megatrender: produktion av förnybar energi, minimering av energianvändningen, återvinning av rivningsmaterial och användning av organiska material som kolsänkor i byggnader.
Läs mer
Mera regionala nyheter
  • Skriv ut sidan