Circwaste

kiertotalouden palvelukeskus Pohjois-Karjala Circwaste aluekartta

”CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta” on seitsenvuotinen hanke, joka edistää materiaalivirtojen tehokasta käyttöä, jätteen synnyn ehkäisyä ja materiaalien kierrätystä. Tavoitteena on luotsata Suomea kohti kiertotaloutta ja toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa. CIRCWASTE on 20 kumppanin ja 10 osarahoittajan luomus, jonka koordinaattorina toimii Suomen ympäristökeskus. Hanke saa suuren osan rahoituksesta Euroopan komission LIFE-ohjelmasta.

Lähes 20 pilottihanketta

CIRCWASTE-hankkeessa toteutetaan lähes 20 pilottihanketta, jotka tuottavat konkreettisia tuloksia. Esimerkkejä osahankkeista ovat mm. kierrätyspuistojen ja uusien kierrätystoimintojen kehittäminen, muovijakeiden uudelleenhyödyntäminen, ylijäämäruuan jakelun kehittäminen, biokaasun tuotanto, älykkäät hallintajärjestelmät ja teollisten symbioosien luominen.

Kiertotalouden palvelukeskuksesta asiantuntijatukea

Suomen ympäristökeskuksen vetämä kiertotalouden palvelukeskus tarjoaa hankkeen puitteissa alueellisille toimijoille asiantuntijatukea. Palvelukeskus jakaa tietoa mm. kestävistä julkisista hankinnoista, materiaalikatselmuksista, teollisten symbioosien perustamisesta, haitallisista aineista sekä uusien aloitteiden rahoitusmahdollisuuksista. Lisäksi palvelukeskuksen asiantuntijat tutkivat toteutettujen toimenpiteiden ympäristö-, kustannus- ja työllisyysvaikutuksia.

Alueellista aktivointia

CIRCWASTE-hankkeen toiminta keskittyy viidelle alueelle: Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Karjalaan ja Pohjois-Karjalaan. Alueiden tärkeät sidosryhmät kutsutaan ns. yhteistyöryhmiin, jotka laativat alueelliset kiertotalouden tiekartat. Lisäksi työryhmät katalysoivat alueelle konkreettista toimintaa, synnyttävät uusia T&K-hankkeita ja aloitteita sekä kannustavat paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia ympäristöystävällisiä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia. Työryhmät työskentelevät yhdessä palkatun koordinaattorin kanssa.

Julkaistu 11.10.2018 klo 12.40, päivitetty 13.12.2019 klo 10.45
  • Tulosta sivu