Yhdyskuntajätteen kierrätys ja hyödyntäminen

Laskenta vuoden 2015 yhdyskuntajätteiden määristä ja kierrätyksestä Suomessa osoitti, että sekajätteeseen päätyy vielä paljon kierrätyskelpoista jätettä. Esimerkiksi biojätettä päätyi sekajätteeksi 60 % eli 19 suuren matkustaja-autolautan painon verran ja 40 % biojätteestä lajiteltiin kierrätykseen. Lisäksi Suomessa syntyneillä yhden vuoden puristetuilla muovijätteillä täyttäisi 22 eduskuntataloa.

Suomen kierrätyskäytäntöihin tarvitaan lisää rohkeutta ja tekoja. Ratkaisuja tarvitaan etenkin muovin kierrätykseen. Hyvin toimivassa kiertotaloudessa jätteet ovat uusien tuotteiden raaka-aineita, esimerkiksi biojätteistä saadaan biokaasua ja muovipakkauksista uusia tuotteita. Kierrätyksen kautta kartonkikuitukin voi kiertää jopa 25 kertaa.

Yhdyskuntajätteen määrät, kierrätys ja hyödyntäminen

Infografiikka perustuu ympäristöministeriön Suomen ympäristökeskukselta tilaamaan raporttiin "Kierrätyksen keinot, taloudelliset vaikutukset sekä toteutettavuus". Jätteiden hyödyntämisestä kertovat kuvat perustuvat SYKEn, Suomen biokaasuyhdistyksen, Suomen Kuitukierrätys Oy:n ja Fortumin tietoihin.

Raportti ja uutinen

Kuvia yhdyskuntajätteen maakohtaisesta vertailusta sekä seka Suomen yhdyskuntajättetietokuvat palasteltuna

Yhdyskuntajätteen maavertailu, määrä, kierrätys ja hyödynnettävyys

Yhdyskuntajätteen määrä, kierrätys ja hyödyntäminen

Muovijätteen määrä, kierrätys ja hyödyntäminen

Biojätteen määrä, kierrätys ja hyödyntäminen

Kotitalouksien bio-, kartonki- ja muovijätteen hyödyntäminen

Lisätietoja

  • Erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus, puh. 029 525 1605, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Viestinnän asiantuntija Ulla Ala-Ketola, Suomen ympäristökeskus, puh. 050 465 5883, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 13.6.2018 klo 15.31, päivitetty 18.10.2021 klo 8.55

  • Tulosta sivu