Tervetuloa mukaan Muovi LIFE IP:n valmisteluun

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus SYKE ovat käynnistäneet esivalmistelun muoviaiheisen LIFE IP -hankkeen rahoituksen hakemiseksi EU:sta. Hankkeen tavoitteena on edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa ja päämääriä

  • muoveista aiheutuvien haittojen minimoimiseksi,
  • kulutuksen vähentämiseksi,
  • muovien kierrätyksen tehostamiseksi ja
  • muoville vaihtoehtoisten ratkaisujen löytämiseksi.

Tiekartassa on tunnistettu käynnistettävissä olevia toimia, joilla voidaan ottaa ensiaskeleet kohti uudenlaista, kestävää muovitaloutta.

Joukossa on myös toimenpiteitä, jotka edellyttävät pidemmän aikavälin toteutusta, lisäresursseja, tietoisuuden lisäämistä, kulutustottumusten muutoksia, tutkimusta, tuotesuunnittelua, teknologioita, markkinoita, kehitystyötä sekä lainsäädäntöä ja politiikkaa.

Muovitiekartalla ei kuitenkaan ole katettu koko muovihaasteen kenttää. Muoveista ja niiden käytöstä ei ole vielä riittävästi tietoa. Tietämyksen lisääntyessä tarvitaan uusia toimia. Myös näitä uusia toimia kehitetään ja demonstroidaan Muovi LIFE IP -hankkeessa.

Hankevalmistelun askeleet tähän mennessä

Ensimmäinen verkkotyöpaja hankkeesta kiinnostuneille järjestettiin 11.11.2020 klo 13-15. Tilaisuudessa keskusteltiin ja työstettiin hankkeen sisältöä. Kooste tapahtuman tuloksista löytyy tämän sivun sivupalkista.

Tapahtuman jälkeen käynnistettiin hankeideoiden haku, joka keräsi hienosti, laajasti kiinnostusta.

Toinen verkkotyöpaja hankevalmisteluun osallistumisesta kiinnostuneille ja hankeideansa valmistelleille tahoille järjestettiin 09.02.2021. 

Seuraavat askeleet

LIFE IP -haku odotetaan julkaistavan heinäkuussa, minkä jälkeen selkeytetään hankkeen tavoitteet ja hankekokonaisuus. Seuraavaksi suunniteltu hankevalmistelutilaisuus (torstaina 17. kesäkuuta, kello 13-15) perutaan. Sen sijaan varaathan kalenteristasi kesän jälkeisen ajankohdan 17.08. klo 13-15 Muovi LIFE IP-hankevalmistelun yhteiselle tilaisuudelle. Tilaisuudessa käydään läpi heinäkuun hakujulkistuksen sisältöä.

Hakujulkistukseen asti on vielä aikaa ilmoittautua mukaan hankevalmisteluun ja työstää omaa hankeideaa, jolla osallistua konsortioon. Lopullisen valinnan mukaan otettavista partnereista SYKE tekee vuoden 2021 aikana.

Jos teillä organisaatiossanne on hankeidea, jota haluaisitte lähteä LIFE IP-hankkeen yhteydessä toteuttamaan, olkaa yhteydessä hankekoordinaattori SYKEen (projektiassistentti Waltteri Heikkilä, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 021, etunimi.sukunimi@syke.fi)

Syksyllä 2021 tulee jätettäväksi ns. concept note -hakemus, jossa hankekokonaisuus partnereineen on oltava valmiina. Varsinainen hakemus partnerikohtaisin budjetein jätetään keväällä 2022. Rahoituksen varmistuttua hanke voitaisiin käynnistää vuoden 2023 alussa ja se jatkuisi vuoteen 2030 asti.

Muovi LIFE -hankkeen etenemisprosessi_ISO
Muovi LIFE -hankkeen valmistelun eteneminen. Klikkaa suurempaan kuvaan.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Helena Dahlbo, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 700, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Erikoistutkija Sari Kauppi, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 0400 148 612, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

Julkaistu 28.9.2020 klo 12.26, päivitetty 15.6.2021 klo 14.50
  • Tulosta sivu