Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Tällä sivulla on listattu ajankohtaisia kiertotalouden rahoitushakuja.

EAKR aukeaa mahdollisesti syksyllä

Tavoitteena on käynnistää ensimmäinen hakukierros syksyllä 2021. Tilaisuudessa otetaan katsaus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasisällöistä (EAKR, ESR ja JTF).

 

Tilaisuuden tallenne: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 – ennakkoinfo sisällöistä

Lisätietoa ja ohjelma (Rakennerahastot)

 

Yrityshankkeisiin rahoitusta 31.8.2021 mennessä

Ensisijaisena painopisteenä on pk-yritysten tukeminen ja uusiutuminen covid-19 kriisistä selviytymiseksi. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Tärkeitä teemoja ovat digitaalisuuden ja vähähiilisen liiketoiminnan edistäminen, sekä sitä tukeva tutkimus ja innovointi. Hankkeet rahoitetaan osana unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset.
 
Lisätietoa (Rakennerahastot)
 

Nesslingin säätiön apuraha

Säätiön missiona on etsiä systeemisiä ratkaisuja ekologisesti kestävään tulevaisuuteen. 
apurahaa voi hakea hankkeisiin, joissa ratkaistaan yhtä tai useampaa alla mainittua ilmiötä.
•    Ilmastonmuutos
•    Luonnon monimuotoisuuden väheneminen
•    Luonnonvarojen käytön kestävyys
•    Vesiriskit
•    Elinympäristön kemikalisoituminen ja pilaantuminen
Jaossa on tutkimusapurahoja ja avustusta tutkimuksen jalkautushankkeisiin, yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. 

Nesslingin Säätiön yleinen apurahahaku on tänä vuonna auki 16.8.–17.9. Syksylle voi varata myös sparraussessioita avustushakemuksen kirjoittamiseen. 
 
Lisätietoja (Nessling)
 

TEMin ekosysteemiavustus jälleen jaossa

Työ- ja elinkeinoministeriö rahoittaa kestävää kasvua ja elinkeinorakennetta uudistavien kiertotalouden alustojen ja ekosysteemien kehittämistä sekä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön hyödyntämistä innovaatiotoiminnassa. Tukea on jaossa yhtensä miljoona euroa. 
Avustuksella voidaan rahoittaa kiertotaloutta edistävien strategisten kasvualustojen ja -ekosysteemien toimeenpanoa, kiertotalouden ekosysteemien kehittämistä sekä koulutusorganisaatioiden kiertotaloutta ja ekosysteemien kehittymistä edistäviä hankkeita.
 
Haku on auki 12.4.2021 alkaen ja päättyy a 4.6.2021 klo 16.15.
Lisätietoja hausta (TEM)

Jatkuvia rahoitushakuja

60 miljoonaa post-korona innovaatioille

European institute of Innovation and Technology (EIT) julkaisi valtavan tukipaketin Covid-19 viruksesta johtuvien rajoitusten tuottamien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseen. EITillä on kaksi rahoitusinstrumenttiä, joiden avulla toipumista vauhditetaan.

Venture Support Instrument on tarkoitettu start-upeille, kasvuyrityksille ja pk-yrityksille, joiden investoinnit ovat kuivuneet koronan vuoksi. EIT:n lisätuki (rahoitus, tekninen apu ja verkosto) auttaa sopeutumaan kriisiin ja löytämään uusia kasvun mahdollisuuksia.

Pandemic Response Projects on uusien innovaatiohankkeiden käynnistämiseksi luotu ohjelma, jossa etsitään innovaatioita ja uusia ratkaisuja nykyisen kriisin ratkaisemiseksi ja uusien vastaavien kriisien ehkäisemiseksi.

EITin 60 miljoonan euron rahoitus suunnataan terveyteen, ilmastonmuutokseen, digitalisointiin, elintarvikkeisiin, kestävään energiaan, kaupunkiliikenteeseen, valmistukseen ja raaka-aineisiin liittyviin innovaatioihin. EIT:n kahdeksan osaamis- ja innovointiyhteisöä ovat reagoineet kriisiin ja uusia yleiseurooppalaisia avustuksia näihin toimiin julkaistaan lisää tulevina viikkoina.

Kiertotalouskaupunkien avustusalusta julkaistu

Nettialusta Circular City Funding Guide on tehty EU:n Urban Agenda Partnership -ohjelmassa. Kehittämisessä ovat olleet mukana Euroopan investointipankki, Euroopan komissio sekä alan asiantuntijoita. Sivuille on kerätty yli 100 rahoituslähdettä, caseja, tietoa kiertotalouskaupungeista sekä kirjasto. Alusta tarjoaa tietoa kiertotalouden rahoituksesta ja ja tukea kiertotalouden kehittämiseen kaupunkiympäristössä.

Sivuston aineistot on koottu kahdelle pääkohderyhmälle: avustusten hakijat sekä kiertotaloushankkeiden rahoittajat kaupungeissa. Hakijat voivat olla paikallishallintoa, yrityksiä ja muita kaupunkiympäristön toimijoita. Rahoittajat voivat olla rahoitusyhteisöjä ja viranomaisia, jotka haluavat rahoittaa kiertotalousohjelmia.

Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Avustusta on mahdollista saada enintään 15 000 € jokaista katselmusta kohden.

Joint Initiative on Circular Economy (JICE)

Pankkien 10 miljardin euron rahoitusohjelma kiertotalouteen EU:n viisi suurta pankkia ja Euroopan Investointipankki ovat lanseeranneet 10 miljardin euron rahoitusohjelman tukeakseen kestävää kiertotaloutta. Puolalainen BGK, ranskalainen CDC, italialainen CDP, espanjalainen ICO sekä saksalainen KfW sitoutuvat tukemaan Euroopan unionin kiertotalousohjelmia ja -projekteja jätteen vähentämisessä, resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja kiertotalousinnovaatioiden lisäämisessä vuoteen 2023 asti. Rahoitusohjelman on nimeltään Joint Initiative on Circular Economy (JICE) ja se tukeutuu Euroopan komission kiertotaloustyöhön.

Rahoitusta on tarjolla kaikkiin kiertotalouden vaiheisiin lähtien kestävästä tuotesuunnittelusta, elinkaaren pidentämisestä, kunnostamisesta ja korjaamisesta päätyen jätteen ja jätevesien hyötykäyttöön. Ohjelma tähtää materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Ohjelma tukee myös digitalisaatiota ja ICT-teknologioita, jotka edistävät kiertotalouden bisnesmallien käyttöönottoa.

Tarjolla rahoitusohjelmassa: lainoja, investointitukia tai takuita hakijasta ja projektista riippuen. Ohjesivut ja hakeminen tapahtuu englanniksi. Ei erillisiä hakuaikoja.

Haku on tarkoitettu sekä kunnallisille toimijoille että eri kokoisille yrityksille ja tutkimus- ja innovaatioprojekteille

Muita jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus

Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Canemure-hankkeen ylläpitämä tietopankki rahoituksesta

Biotalouden rahoituslähdepankki

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Savolahti Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 18.6.2021 klo 14.29
 • Tulosta sivu