Kiertotalouden rahoitusmahdollisuudet

Ajankohtaisia rahoitushakuja:

 

Kiertotalouskaupunkien avustusalusta julkaistu!

Nettialusta Circular City Funding Guide on tehty EU:n Urban Agenda Partnership -ohjelmassa. Kehittämisessä ovat olleet mukana Euroopan investointipankki, Euroopan komissio sekä alan asiantuntijoita. Sivuille on kerätty yli 100 rahoituslähdettä, caseja, tietoa kiertotalouskaupungeista sekä kirjasto. Alusta tarjoaa tietoa kiertotalouden rahoituksesta ja ja tukea kiertotalouden kehittämiseen kaupunkiympäristössä.

Sivuston aineistot on koottu kahdelle pääkohderyhmälle: avustusten hakijat sekä kiertotaloushankkeiden rahoittajat kaupungeissa. Hakijat voivat olla paikallishallintoa, yrityksiä ja muita kaupunkiympäristön toimijoita. Rahoittajat voivat olla rahoitusyhteisöjä ja viranomaisia, jotka haluavat rahoittaa kiertotalousohjelmia.

 • Alustan löydät täältä: Linkki
 • Sivuston ympärille on tarjolla myös LinkedIn Group: Linkki

Ruotsin ympäristönsuojeluvirastolta avustuksia muoviteemaan BRIICS-maissa

Haussa on mahdollisuus rahoittaa kehityshankkeita, jotka koskevat kestävää muovin käyttöä ja muovijätteen järkevää huoltoa BRIICS-maissa (Brasiliassa, Venäjällä, Indonesiassa, Intiassa, Kiinassa ja Etelä-Afrikassa).

Hanke tulee toteuttaa kohdemaassa ja tavoitteena on:

 • Muovituotteiden ja/tai muovipakkausten käytön estäminen tai vähentäminen
 • Nopeuttaa siirtymistä kohti kiertävää muovitaloutta
 • Ehkäistä muovisaasteen leviämistä

Hankeavustukset tulee käyttää voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden, julkisten organisaatioiden, yliopistojen ja tutkimuslaitosten ei-kaupalliseen toimintaan.

 • Haettavana 30 000—200 000 Yhdysvaltain dollaria ja haku tehdään englanniksi
 • Haku auki 11.03.2020 saakka
 • Hankejakso on 20.4.2020 - 19.4.2021

Lisätietoja: Linkki

Itämerihaasteen nopeilla kokeiluilla puututaan Itämeren roskaantumiseen

Helsingin kaupunki on lahjoittanut 50 000 euroa Itämerihaasteen nopeisiin kokeiluihin. Tällä lahjoituksella Itämerihaaste ostaa 1000-8000 euron arvoisia ideoita, jotka tuovat uusia ja innovatiivisia ratkaisuja ja palveluita Itämeren suojelemiseksi muoviroskalta.

Hakuaika 10.2.-22.3.2020.

EU:n ohjelmahaku H2020 Future and emerging technologies (FET) haku auki

Haettavien hankkeiden tulee pohjautua uusiin tulevaisuuden teknologioihin sekä luoda näkemyksellisestä tieteidenvälisestä perinteisiä rajoja rikkovaa yhteistyötä. Teeman tarkoituksena on kannustaa uusia tutkimuksen ja innovoinnin toimijoita, kunnianhimoisia huipputeknologian pk-yrityksiä ja Horisontti 2020 -puiteohjelman FET-ohjelmaan kuuluvia osallistujia eri puolilta Eurooppaa lähtemään mukaan hankehakuun.

EU:n komissio tarjoaa tämän haasteen ratkaisuun alustavasti enintään 3 miljoonan euron rahoitusosuutta, mutta summat voivat vaihdella ehdotuksesta riippuen.

Hakuaika päättyy 16.4.2020. Hakemus tehdään englanniksi.

 • Lisätietoa ja hakuohjeet: Linkki

Horisontti 2020 -rahoitushaku

Horisontti 2020 haussa etsitään hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan tuotteen tai palvelun kiertotalousinnovaatioita muovi-, tekstiili- ja huonekalualalla. Hankkeiden odotetaan kokoavan asiaankuuluvat toimijat koko arvoketjusta pohtimaan kuinka kuluttajan tarpeisiin voisi vastata niin, että kiertotalousnäkökulmat otetaan huomioon. Hankkeissa tulisi tutkia, kehittää ja piltotoida systeemisiä innovaatioita, joissa otetaan huomioon arvon säilyminen tuotteen tai palvelun koko elinkaaren ajan. Innovaatioita odotetaan esimerkiksi liiketoimintamallien suunnitteluun, tuotteiden ja materiaalin suunnitteluun, teollisten symbioosien edistämiseen, ja tuotteen tai palvelun kokonaisvaltaisen uudelleenajatteluun.

Hakemus tehdään englanniksi ja myös hakemusmateriaalit ovat englanniksi.
Jaossa on noin 15 milj. €

Haku avautuu 12.11.2019 ja päättyy 13.2.2020 (1. Vaihe), 3.9.2020 (2. vaihe)

 • Lisätietoa Horisontti-rahoituksesta: Linkki 
 • Lisätietoa hausta: Linkki  
 • Lisätietoa Horisontti -ohjelmasta: Linkki

Business Finland tarjoaa rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen

Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni yrityksen toiminnassa syntyvään hävikkiin ja löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen.

Rahoitus kattaa 50 % katselmusprojektin kokonaiskustannuksista. Avustusta on mahdollista saada enintään 15 000 € jokaista katselmusta kohden.

 • Lue lisää täältä: Linkki

Joint Initiative on Circular Economy (JICE)

Pankkien 10 miljardin euron rahoitusohjelma kiertotalouteen EU:n viisi suurta pankkia ja Euroopan Investointipankki ovat lanseeranneet 10 miljardin euron rahoitusohjelman tukeakseen kestävää kiertotaloutta. Puolalainen BGK, ranskalainen CDC, italialainen CDP, espanjalainen ICO sekä saksalainen KfW sitoutuvat tukemaan Euroopan unionin kiertotalousohjelmia ja -projekteja jätteen vähentämisessä, resurssitehokkuuden kasvattamisessa ja kiertotalousinnovaatioiden lisäämisessä vuoteen 2023 asti. Rahoitusohjelman on nimeltään Joint Initiative on Circular Economy (JICE) ja se tukeutuu Euroopan komission kiertotaloustyöhön.

Rahoitusta on tarjolla kaikkiin kiertotalouden vaiheisiin lähtien kestävästä tuotesuunnittelusta, elinkaaren pidentämisestä, kunnostamisesta ja korjaamisesta päätyen jätteen ja jätevesien hyötykäyttöön. Ohjelma tähtää materiaalien arvon säilyttämiseen mahdollisimman pitkään. Ohjelma tukee myös digitalisaatiota ja ICT-teknologioita, jotka edistävät kiertotalouden bisnesmallien käyttöönottoa.

Tarjolla rahoitusohjelmassa: lainoja, investointitukia tai takuita hakijasta ja projektista riippuen. Ohjesivut ja hakeminen tapahtuu englanniksi. Ei erillisiä hakuaikoja.

Kenelle: sekä kunnallisille toimijoille että eri kokoisille yrityksille ja tutkimus- ja innovaatioprojekteille

 • Eri tahojen yhteydenotto-ohjeet täältä: Linkki
 • Lisätietoa rahoitusohjelmasta täältä: Linkki
 • Uutinen Uusiouutisten sivuilla: Linkki


Jatkuvia rahoitushakuja:

 • ELY-keskusten rahoitusmahdollisuudet
 • Ympäristöministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus
 • Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitus
 • Maa- ja metsätalousministeriön tutkimus- ja kehittämishankerahoitus
 • Rakennerahastot (EAKR ja ESR)
 • Maaseuturahasto (Maaseutu.fi)
 • EU-rahoitus


Linkkejä rahoittajiin ja rahoituksen myöntäjiin:

Biotalouden rahoituslähdepankki:

Menneitä rahoitushakuja:

Lisätietoja

 • Suunnittelija Inka Mäkiö Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkimusvastaava, Lehtori Piia Nurmi Turun ammattikorkeakoulu, etunimi.sukunimi@turkuamk.fi
 • Tutkija Hanna Eskelinen Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Julkaistu 1.6.2017 klo 13.53, päivitetty 28.2.2020 klo 9.22