Fart på den cirkulära ekonomin – Circwaste-kommuner och -regioner aktiva i programarbetet

Nyhet 6.10.2020 kl. 8.21
Tuuli Myllymaa. © Kai Widell

Efter sommarlovssäsongen har höstsäsongen kommit igång och det är många som återvänt till jobbet med nya upplevelser både från finländska städer och den finländska naturen med sig. Den stora blåbärskörden och det soliga vädret har skämt bort folk på utflykter i naturparkerna, och bortskämd blev man också av den tacksamma betjäningen på inte alltför trånga museer, hotell, restauranger och caféer. På sommaren har vi lyckligtvis kunnat hitta flera olika sätt att samla energi inför höstens arbetssäsong och för att skydda vår hälsa med hänsyn till de giltiga rekommendationerna.

Och energi behöver man – slutet av året kommer nämligen att bli händelserikt!

Det strategiska programmet för cirkulär ekonomi som förbereds under miljöministeriets samt arbets- och näringsministeriets ledning i samarbete med de viktigaste industribranscherna, kommunerna och de andra intressentgrupperna och som blir färdig under hösten kommer att bli en av höjdpunkterna för den cirkulära ekonomin. Programmet behövs för att kunna genomföra den systemiska ändringen i den cirkulära ekonomin och meningen är att man där ska definiera de behövliga åtgärderna, reservera resurserna och fastställa målen och mätarna.

Som Circwaste-projektets representant i temagruppen Kommuner och regioner i förberedelsearbetet för programmet har det varit glädjande att se att kommunerna verkligen har lust och vilja att främja den cirkulära ekonomin. När man har vilja och kunnande får man också resultat. Om viljan är lika stark för alla teman, har programmet alla förutsättningar att vara en riktig framgångshistoria. Man kan bekanta sig med Kommuner och regioner-gruppens arbete i webbinariet Kunnat ja alueet kiertotalouden veturina på Kommunmarknaden 9.9. Evenemanget ordnas i samarbete mellan Kommunförbundet, Sitra och Finlands miljöcentrals projekt Circwaste. Välkomna med!

Under koordinering av miljöministeriet uppdateras också den riksomfattande avfallsplanen VALTSU under hösten. Även Circwaste-projektet ska stödja processen. Vårt projekts regionala samarbetsgrupper i Sydvästra Finland, Mellersta Finland, Norra Karelen och Södra Karelen har från och med början av 2017 medverkat som aktiverare för cirkulär ekonomi. Sydvästra Finlands förbund, Mellersta Finlands förbund, Norra Karelens landskapsförbund och Villmanstrands stad har arbetat för att etablera cirkulär ekonomi och koordinerat ambitiösa vägkartor för cirkulär ekonomi för sina regioner. För vägkartorna har regionerna valt sina mest centrala mål och åtgärder som behövs för att uppnå dessa.

Nu deltar de regionala samarbetsgrupperna med stöd från koordinatorerna i att uppdatera den riksomfattande avfallsplanen. Vilken fin möjlighet att kunna påverka och främja den cirkulära ekonomins målsättningar! Experterna som deltar i de regionala samarbetsgrupperna har en fin chans att dela ut sitt kunnande för att användas i det riksomfattande strategiarbetet.

När vi tillsammans hittar en balans mellan hållbarhetens olika dimensioner som omfattas av cirkulär ekonomi har vi en möjlighet att minska användningen av naturresurser och slutligen separera den ekonomiska tillväxten från användningen av naturresurser och annan belastning. Vi kan även minska klimatpåverkan och annan belastning på miljön samt bevara naturen och öka välbefinnandet.

Det finns styrka i samarbete!

Tuuli Myllymaa, gruppchef, projektchef för projektet Circwaste

Finlands miljöcentral SYKE


  • Skriv ut sidan