Regionala nyheter

Korjausompelua
I Jyväskylä uppmuntrar man till cirkulär ekonomi genom användarorienterade försök 19.3.2021
En serie som producerades av unga i sociala medier gav tips om en miljövänlig livsstil, och stadens hållbarhetsfrämjande tjänster samlades på en enda webbplats. I Jyväskylä förädlas invånarnas egna idéer till verklig verksamhet för cirkulär ekonomi.
Läs mer
Biojäteastia pihalla
Biokimppa-kampanjen inspirerar till att sortera bioavfall i Tavastland 19.3.2021
Loimi-Hämeen Jätehuolto inledde i april projektet Biokimppa, som lyfter fram temat för avfallsbolagets 25-årsjubileum, nämligen bioavfall. Invånarna kan inom familjen eller tillsammans med grannarna ta i bruk ett BioSelect-kärl, vars tömningsintervall under sommaren kan vara upp till fyra veckor.
Läs mer
Puutarhakomposti
Regional biomassakartläggning för Helsingfors lägger grunden för affärsverksamhet inom cirkulär ekonomi 19.3.2021
Inom projektet CircVol, som hör till Helsingfors stads 6Aika-strategi, kartlade man hurdana biologiska strömmar, exempelvis bioavfall från industrin, som uppstår i Helsingfors. Projektet förverkligar också målen i den vägkarta för cirkulär ekonomi och delningsekonomi som Helsingfors stad publicerar i år.
Läs mer
Jenni Nurmi
Återvunnet material som Trafikledsverket använder i vägprojekt fick infrastrukturbyggarnas godkännande 19.3.2021
I Prizztech Oy:s och Björneborgs stads delprojekt inom Circwaste-projektet undersökte man egenskaperna hos Ecolan Infra®TR-askgranulat. Det återvunna materialet användes under ett helt år i Trafikledsverkets projekt för byggande av en planskild anslutning i Södermark i Björneborg.
Läs mer
Kankaan alueen jätepiste
Avfallsdata för stadsdelen Kangas i Jyväskylä kan följas via nätet 19.3.2021
I ett delprojekt inom Circwaste inom Jyväskylä stad utvecklade man en smart avfallshantering i stadsdelen Kangas. Djupinsamlingskärl för olika avfallsfraktioner försågs med elektroniska lås, som öppnas med nyckelbrickor.
Läs mer
img
Cirkulära ekonomin får fart inom byggande i sydvästra Finland 8.12.2020
Sydvästra Finland är ett av Circwaste-områdena där den cirkulära ekonomin främjas.
Läs mer
  • Skriv ut sidan