Regionala nyheter

img
Att återvinna avfall gjordes till ett spel i Kangas i Jyväskylä 21-07-2021
I februari genomfördes ett experiment inom ett av delprojekten i Circwaste i Jyväskyläs Kangasområde, där deltagarnas avfallsbeteende övervakades och påverkades genom spelifiering.
Läs mer
img
På den automatiska stationen i Libelits betalar du bara för det du lämnar kvar 21-07-2021
Syftet med den automatiserade stationen är att underlätta hanteringen av kundernas avfall och att öka antalet tjänster som tillgodoser konsumenternas behov på ett mer mångsidigt sätt, utan att begränsa användningstiden.
Läs mer
img
Ett kompetenskluster för koldioxidneutralt byggande skapas i Lahtis 21-07-2021
Centret för utveckling av kolneutralt byggande fokuserar på globala megatrender: produktion av förnybar energi, minimering av energianvändningen, återvinning av rivningsmaterial och användning av organiska material som kolsänkor i byggnader.
Läs mer
img
Enhetliga förpackningsmarkeringar utvecklar kundupplevelsen inom livsmedelssektorn 21-07-2021
Projektet med en gemensam informationsmodell kommer att skapa ett gemensamt digitalt språk för livsmedelssektorn som kommer att få informationen att flöda sömlöst genom hela värdekedjan, hela vägen fram till konsumenterna.
Läs mer
img
Borgå Kullo Business Park är byggd för att vara hållbar med hjälp av cirkulär ekonomi 21-07-2021
En företagspark för cirkulär ekonomi byggs i Kullo i Borgå. Den cirkulära ekonomin har utnyttjats avsevärt vid byggandet av parken.
Läs mer
Korjausompelua
I Jyväskylä uppmuntrar man till cirkulär ekonomi genom användarorienterade försök 19-03-2021
En serie som producerades av unga i sociala medier gav tips om en miljövänlig livsstil, och stadens hållbarhetsfrämjande tjänster samlades på en enda webbplats. I Jyväskylä förädlas invånarnas egna idéer till verklig verksamhet för cirkulär ekonomi.
Läs mer
  • Skriv ut sidan