Korkeakoulujen kiertotalousopintojen tarjonta

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaisen osaamisen, tietojen ja taitojen kehittämistä sekä tietoisuuden lisäämistä. Koulutus on keskeisessä roolissa kiertotalouteen siirtymisessä. Suomi on tunnistettu kansainvälisesti yhdeksi maailman johtavista kiertotalouskoulutuksen maista ja kiertotalouskoulutusta ja -kasvatusta tehdään kaikilla koulutusasteilla (Ellen MacArthur Foundation 2018).

Koulutusindikaattori kuvaa kiertotalouteen liittyvää opintotarjontaa ammattikorkeakouluissa. Indikaattorissa seurataan kiertotalouteen liittyvien kurssien opintopistemäärää. Lisäksi seurataan, mille aloille kiertotalousopinnot jakautuvat. Suomessa on 22 ammattikorkeakoulua ja kouluverkosto on alueellisesti varsin kattava, joten indikaattorin kautta on mahdollista seurata koulutustarjonnan kehittymistä eri puolilla maata. Tieto kiertotalouskursseista on kerätty ammattikorkeakoulujen verkkosivujen opinto-oppaista sekä suoraan koulujen yhteyshenkilöiltä. Mukaan on otettu kaikki kiertotalouskurssit, joiden nimessä tai kurssikuvauksessa mainitaan termi kiertotalous.

Lähes kaikki Suomen ammattikorkeakoulut tarjoavat kiertotalousopintoja. Laajinta opetustarjonta on Turun ja Lapin ammattikorkeakouluissa. Opintotarjontaa on eniten teknisillä ja kaupallisilla aloilla sekä maa- ja metsätaloudessa. Kiertotalousopintoja tarjotaan kuitenkin myös osana monitieteisiä opintoja, muotoilussa ja jopa terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.

Kiertotalousopinnot keskittyvät erityisesti teknillisille ja kaupallisille aloille. © SYKE/Circwaste

Lisää aiheesta

Lisätietoja

  • erikoistutkija Kati Pitkänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • tutkija Tiina Karppinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 30.11.2020 klo 10.28, päivitetty 9.12.2020 klo 12.58
  • Tulosta sivu